Bisonspoor complex vernieuwt buitengevels winkelcentrum

De ontwikkelingen rondom het complex Bisonspoor staan niet stil. Nu wordt gestart met de volgende fase: het realiseren van nieuwe en stijlvolle buitengevels rondom Winkelcentrum Bisonspoor, in combinatie met een aantal uitbreidingen.

Bij de nieuwe gevels wordt veel gebruik gemaakt van glas en in de afwerking wordt gewerkt met duurzame houten gevelbekleding in combinatie met grondgebonden groen. Hiermee wordt een volgende stap gezet om de uitstraling en ambiance van het complex te verbeteren. Ook zorgt dit ontwerp voor een nog meer eenduidige en herkenbare uitstraling.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden in verschillende deelfasen uitgevoerd. De voorbereidende werkzaamheden starten in de week van 2 mei, beginnend aan de achterzijde bij Xenos / Ming & Ming.

Op maandag 16 mei 2022 wordt ook gestart met de vernieuwing van de entree aan de zuidzijde van het complex (zijde Albert Heijn). Dit in combinatie met een uitbreiding van het winkelcentrum aan het aangrenzende plein (Bisonplantsoen), dat vanaf deze zomer door de gemeente wordt aangelegd. Bij deze deelfase wordt allereerst de bestaande juwelier gesloopt, zodat hier een tijdelijke entree gerealiseerd kan worden. Het doel is om de nieuwe entree eind juli weer in gebruik te nemen. Alle sloop- en bouwwerkzaamheden vinden overdag plaats (tussen 07.00 en 18.00 uur).

Na de zomer wordt ook gestart met de aanpak van de gevels aan de achterzijde bij Dirk van den Broek en de zijgevel van Albert Heijn. Daarnaast start in september de nieuwbouw aan de noordoostzijde van het complex.

Oplevering
  • De oplevering van de eerste gevels wordt medio november 2022 verwacht.
  • De oplevering van de nieuwbouw aan de noordoostzijde is gepland voor het derde kwartaal van 2023.

In opdracht van Winter Trust B.V. worden de bouwwerkzaamheden wederom uitgevoerd door Bouwbedrijf Pennings. Alles wordt in het werk gesteld om overlast te beperken.

Mocht u onverhoopt toch onaanvaardbare overlast ervaren of wilt u meer informatie over de bouwwerkzaamheden, neem dan contact op met:

Bouwbedrijf Pennings B.V.