Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De website Bisonspoor.nl wordt beheert door Winter Trust B.V. Winter Trust is sinds januari 2011 verantwoordelijk voor het administratief, technisch en commercieel beheer van kantoren ‘Bisonspoor Office Spaces’, Winkelcentrum Bisonspoor en de Bisonspoor appartementen.

Privacy

Op deze pagina vindt u informatie over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt. De ondernemers in Winkelcentrum Bisonspoor verwerken wellicht zelf ook gegevens van klanten, zie hiervoor de websites en privacybeleid van de winkeliers zelf.

Verwerkingsverantwoordelijke

De organisatie die u mag aanspreken op een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is Winter Trust, via info@wintertrust.com

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van toegang tot aangeboden Wifi;
  • Bezoekerstellingen: op basis van het fysieke tellers bij de ingangen en uitgangen wordt het aantal bezoekers vastgesteld, niet wie maar alleen het aantal. Deze verwerking vindt plaats op basis van het gerechtvaardigd belang van Winkelcentrum Bisonspoor. De gegevens zijn anoniem waarbij alleen aantallen worden geristreerd.
  • Digitale nieuwsvoorziening
  • Enquêtes
  • E-mail

Indien u toestemming heeft gegeven zal Winkelcentrum Bisonspoor u per e-mail informeren over acties, kortingen, nieuws en speciale koopavonden, verbouwwerkzaamheden of verkoopactiviteiten. U kunt uw toestemming altijd intrekken door middel van de afmeldlink in iedere e-mail of nieuwsbrief. Het promoten van de activiteiten valt onder het gerechtvaardigd belang van Winkelcentrum Bisonspoor.

Bezoekerstellingen

Het is voor Winkelcentrum Bisonspoor van belang om te weten hoeveel unieke bezoekers aanwezig zijn. Winkelcentrum Bisonspoor voert geanonimiseerde bezoekerstellingen uit via tellers bij de entrees van het winkelcentrum. In dit systeem wordt geen gebruik gemaakt van software waarmee personen kunnen worden geïdentificeerd. Daarnaast meten wij via het MAC adres van de mobiele telefoon hoe lang bezoekers in het winkelcentrum verblijven. Deze gegevens worden direct tegen verdere raadpleging beveiligd.

Social media

Via social media, ontvangen we graag je feedback over het winkelcentrum. Wij volgen en nemen deel aan discussies op internet en social media-kanalen zoals Facebook, Instagram en blogs. Via web en social media geven we nuttige informatie en beantwoorden we relevante vragen. Hierbij kan het voorkomen dat we (persoons-)gegevens vastleggen, bijvoorbeeld wanneer de Klantenservice een vraag of klacht in behandeling neemt of er prijswinnaars bekend gemaakt worden die zich moeten identificeren. Deze zullen in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de content van andere gebruikers van social media en voor hoe zij met persoonsgegevens omgaan.

Google Analytics

De diensten en websites van Winkelcentrum Bisonspoor kunnen ook gebruikmaken van cookies van Google Analytics. Dat is een dienst van Google om gedetailleerde statistieken van een website te verzamelen. BISON Shopping Center gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk word verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Winkelcentrum Bisonspoor staat Google niet toe de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Andere websites

Op de website van Winkelcentrum Bisonspoor kunt u links naar andere websites aantreffen. Winkelcentrum Bisonspoor draagt geen verantwoordelijkheid voor hoe die externe partijen met uw gegevens omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de site die u bezoekt.

Camerabeelden

Winkelcentrum Bisonspoor gebruikt in het winkelcentrum cameratoezicht. De opgenomen camerabeelden worden slechts kort bewaard. De inzet van camerabewakingssystemen vergroot de veiligheid van bezoekers en winkeliers. Bij een eventueel incident kan Winkelcentrum Bisonspoor de camerabeelden binnen de wettelijke kaders beschikbaar stellen aan politie en justitie ter ondersteuning van aangifte van een strafbaar feit.

Hoe lang bewaart Winkelcentrum Bisonspoor uw gegevens?

Winkelcentrum Bisonspoor bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u de gegevens die Winkelcentrum Bisonspoor verwerkt aan een andere partij kunt laten overdragen. Wilt u uw gegevens bij Winkelcentrum Bisonspoor laten blokkeren tegen de ontvangst van informatie stuurt u dan een verzoek naar info@wintertrust.com

Wijzigingen

Winkelcentrum Bisonspoor behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Wij adviseren u om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop Winkelcentrum Bisonspoor persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens: info@wintertrust.com.

Tevens kunt u meer lezen over de wetgeving op de volgende website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl